MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad SHU e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad SHU e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.shu.ee/.  Kauba müüja on TKM KING AS (edaspidi: müüja), aadress Pärnu mnt 238 Tallinn 11624, registrikood 10256976, tel 6069800 , e-posti aadress [email protected] Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel SHU e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.shu.ee . Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Tellimuse esitamine

2.1.Tellimusi saab SHU e-poes esitada kas Partnerkaardi kliendina sisse logides või külalisena.

2.2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. 

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.4. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile "Tagasi kaupmehe juurde".

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.7. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.8. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.  

3. Kauba hind, maksevõimalused, partnerkaardi eelised  

3.1. Kõik SHU e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Partnerkaardiga sisse loginud kliendile kehtivad e-poes Partnerkaardi soodustused ning tema ostudelt arvestatakse boonuspunkte. Partnerkaardi soodustus ei laiene kohaletoimetamise tasule. Partnerkaardi tingimustega saab tutvuda www.partnerkaart.ee.

3.3. Ärikliendina maksmisel Partnerkaardi soodustus ei kehti.

3.4. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas - pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.6. Kauba eest saab tasuda SHU e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4. Kauba kättesaamine

4.1. Kaupa saab tellida SmartPOSTi pakiautomaati või kliendi poolt näidatud aadressile SHU kullerteenust ja SmartPOST kullerteenust kasutades

4.2. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.2.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOSTi pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt hinnakirjale. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 49 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.2.2. Esmaspäevast neljapäevani enne kella 13:00 ostetud kaup saabub pakiautomaati järgmisel päeval peale müügilepingu jõustumist. Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest.

4.2.3. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.2.5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

4.3. Kauba kättesaamine kulleriga

4.3.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks SmartKULLERi või SHU kulleri, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt hinnakirjale.

4.3.2. Esmaspäevast neljapäevani ostetud kulleri poolt kohaletoimetatav kaup tarnitakse kulleriga kliendi poolt märgitud aadressile ostu sooritamisele ülejärgneval päeval ajavahemikus kell 10.00 - 21.00. Reedest pühapäevani ostetud kaup tarnitakse kulleriga kliendi poolt märgitud aadressile hiljemalt järgneval teisipäeval ajavahemikus kell 10.00 - 21.00. Kauba üleandmise täpse aja lepib kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku.

4.3.3. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.4. Kauba kontroll

4.4.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.4.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada e-poe klienditeenindust aadressil [email protected], helistades +372 5787 3562 või pöörduda lähimasse SHU kauplusesse.

4.4.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5. Kliendi isikuandmete töötlemine

5.1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

5.2. Partnerkaardiga e-poodi sisse loginud klientide isikuandmeid töödeldakse lisaks käesolevatele tingimustele ka vastavalt Partnerprogrammi tingimustele.

5.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.3.2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine; 

5.3.3. kliendi päringutele vastamine;

5.3.4. õigustatud huvi;

5.3.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.3.6. müügistatistika koostamine;

5.3.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.4. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.5. E-poest tavakülalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. E-poes Partnerkaardi registreerimisel töödeldakse isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustele.

5.6. E-poes tavakülalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. E-poes Partnerkaardi registreerimisel säilitakse ostuga seotud Partnerkaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustele.

5.7. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti teel [email protected] Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

5.8. Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

5.9. E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks TKM King AS. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. E-poe isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin ning Partnerprogrammi volitatud töötlejad on toodud siin.

5.10. Juhul, kui klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel [email protected], Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

6. Küpsiste kasutamine

6.1. E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

6.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse SHU veebilehe www.shu.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7. Kauba tagastamine, lepingust taganemine ja tagasimaksed

7.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 9).

7.2. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga SHU kaupluse kassasse või kauba kättesaamiseks kasutatud SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu, kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel. SmartPOSTI või SHU kullerteenuse kasutamisel tuleb kliendil uksekoodi saamiseks ja kauba tagastamiseks ühendust võtta SHU e-poega aadressil [email protected].

Taganemisavalduse vormi leiab siit: taganemisavaldus

7.3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

7.4. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

7.5. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.

7.6. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7.7. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8. Kauba vahetamine

8.1. E-poest ostetud jalatsid saab ümber vahetada ainult sama mudeli teise suurusnumbri vastu SHU kauplustes, kui seal on soovitud number olemas. Kaupa teise toote vastu vahetada ei saa. Sellisel juhul tuleb jalatsid e-poodi tagastada ja teha uus ost.

9. Pretensioonide esitamine

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile [email protected] või SHU kaupluse kassasse. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse  ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.