1. Üldsätted

1.1 Käesolev juhend sätestab Kaubamaja AS poolt välja kuulutatava makettide konkursi “TULEVIKU KAUBAMAJA” (edaspidi – konkurss ) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursi läbiviimist korraldavad ja sellega seotud küsimused otsustavad Tallinna Kaubamaja esindajad Kristi Makke ja Anna Ansmitt.

1.3 Konkursil toimub eelvoor, kus reglemendis sätestatud tingimustele vastavate makettide hulgast valib žürii välja kuni 10 tööd.

1.4 Finaalkonkursile pääsevad maketid ja nende autorid avalikustatakse hiljemalt 30.10.2017.

1.5 Peaauhinna võitja selgub 07.11.2017.

1.6 Konkursi korraldajaga saab kontakti: [email protected] või telefonil 667 3100.

2. Konkursi reglement

2.1 Makett peab olema valmistatud ajavahemikus 11.09.2017-20.10.2017.

2.2 Konkursist osavõtjad peavad olema 5.-9.klassi õpilased, sh peavad ühe autorite kollektiivi liikmed käima kõik samas üldhariduskoolis.

2.3 Üks autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil  1 (ühe) maketiga.

2.4 Igal võistkonnal peab olema täiskasvanust juhendaja.

3. Maketi üleandmine

3.1 Konkursil osalemiseks tuleb maketist pilt ja/või video saata aadressile [email protected]. Video võib postitada ka youtube’i, link tuleb edastada samale aadressile hiljemalt 20.10.2017.

3.1 Koos iga tööga tuleb korraldajale saata ka maketi autori/autorite ankeet, mis sisaldab:

a) võistkonna nime;

b) võistkonna liikmete nimesid koos kontaktandmete ja meiliaadressiga;

c) juhendaja nime koos kontaktandmete ja meiliaadressiga;

d) võistlustöö tutvustus, mis ei ole rohkem kui 600 tähemärki.

4. Finaalkonkurss

4.1 Üks autor või autorite kollektiiv võib esitada konkursile 1 (ühe) maketi.

4.2 Finaalkonkursile saavad tööd valib nõuetel vastavate tööde hulgast žürii

4.3 Finaalkonkursile valitud tööd pannakse välja publikule hindamiseks Kaubamaja kodulehele ja Facebooki ning Kaubamaja Lastemaailma.

4.4 Võitjatöö selgitatakse välja žürii ja publiku häälte kokkuliitmisel.

4.5. Žürii annab kümnele maketile punktid: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 ning publikult enim hääli saanud maketid saavad punktid vastavalt teenitud häälte arvule – enim hääli kogunud töö 12 punkti, järgmine 10 punkti, kolmas 8 punkti jne ning kõige vähem hääli kogunud töö 1 punkti.

5. Auhinnad

5.1 Konkursi peaauhind on 1000 (üks tuhat) eurot , mille on välja pannud Kaubamaja AS. Auhinnaraha kantakse üle hiljemalt 17.11.2017 võitja töö esitanud õpilase või õpilaste koolile kooli poolt esitatud arveldusarve numbrile.

6. Muud sätted

6.1 Konkursi korraldajad ei hüvita autoritele konkursile esitatud tööde valmistamiseks tehtud kulutusi.